O podjetju

Podjetje STUDIO TRŽIČ, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, z rednim poslovanjem pa je pričelo leta 1992. Glavno dejavnost podjetja predstavlja projektiranje visokih zgradb, notranje opreme in zunanjih ureditev, izdelujemo tudi urbanistične zasnove in urbanistični del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ukvarjamo se tudi s strokovnim svetovanjem ter izvajanjem projektantskega nadzora in gradbenega inženiringa.

 

Podjetje vodi direktor Boštjan Žepič, u.d.i.a., ki je tudi vodilni projektant v podjetju in večinski lastnik. Sodelujemo z več arhitekturnimi biroji, z ekipo stalnih zunanjih sodelavcev z različnih področij je podjetje dovolj močno za uspešno izvedbo katerekoli naloge s področja projektiranja.

 

Podjetje v sodelovanju s tehnično službo pripravlja načrte montažnih objektov po sistemu “Jelovica”.

 

Za projektiranje nizkoenergijskih in pasivnih skeletnih hiš sodelujemo s podjetjem Bauta d.o.o. iz Velesovega, ki skeletno gradnjo izvaja po sistemu “Damahaus”.

 

 

 

Arhitekt Milan Žepič

rojen 1.11.1936 v Križah pri Tržiču
diplomiral na FAGG v Ljubljani leta 1962 pri prof. Edvardu Ravnikarju
zaposlen od 1962 do 1992 v projektivnem biroju SGP Projekt in SGP Gradbinec Kranj
od 1992 do 2002 v podjetju STUDIO TRŽIČ, d.o.o.
leta 2002 se je upokojil, po dolgotrajni bolezni nas je zapustil 26.1.2022
reference do leta 1992

 

Arhitekt Boštjan Žepič

rojen 24.6.1966 v Kranju
diplomiral na FAGG v Ljubljani leta 1992 pri prof. Dušanu Moškonu
zaposlen od 1992 do 1997 v projektivnem biroju SGP Gradbinec Kranj
od 1997 dalje v podjetju STUDIO TRŽIČ, d.o.o.
reference do leta 1997

 

Arhitekt Aleš Žepič

rojen 2.12.1968 v Kranju
diplomiral na FAGG v Ljubljani leta 1999 pri prof. Sergeju Pavlinu
zaposlen od 1999 do 2009 v podjetju STUDIO TRŽIČ, d.o.o.
umrl 26.1.2013 pod snežnim plazom na Begunjščici