Boštjan Žepič, pred ’97

Reference arhitekta Boštjana Žepiča do leta 1997

leto projekt faza realiz.
POSLOVNO – STANOVANJSKI OBJEKTI  
1994 SD Tržič – preureditev v poslovno-stanovanjski objekt PGD, PZI da
POSLOVNO – TRGOVSKI OBJEKTI  
1992-94 ZN 1C2 – Nakupovalni center Bistrica pri Tržiču ZN, IP ne
1994 Avtosalon Pintar v Kranju PGD, PZI da
1995-96 Poslovno trgovski objekt ob Bleiweisovi cesti v Kranju IP ne
1995 Sportina Bled – rekonstrukcija in dozidava IP ne
1995-96 Poslovno trgovski kompleks ob Koroški cesti v Kranju IZ ne
1996 Proloco Trade – poslovni center v Kranju IP ne
ŠOLSKI OBJEKTI  
1997 OŠ Jakob Aljaž v Kranju – rekonstrukcija bazena PZI ?
INDUSTRIJSKI IN SPECIALNI OBJEKTI  
1993-94 Aerodrom Ljubljana – Avioblagovno skladišče – sprejem strank PZI, NO da
1994 Aerodrom Ljubljana – Center za varnost in zaščito – preureditev PZI, NO da
1996 Železarna Jesenice – rekonstrukcija in adaptacija uprave II PZI da
1996 Garažni objekt na Zlatem polju v Kranju PGD, PZI ne

nazaj na O podjetju