PROIZVODNO-SKLADIŠČNI OBJEKT PO-06

 

odgovorni projektant: Boštjan Žepič, u.d.i.a.
soavtor: Milan Žepič, u.d.i.a.
lokacija: Železniki
2004 – 2007

 

naročilo: na osnovi izbrane ponudbe

 

tip objekta: industrijski objekt

investitor: Domel, d.d., Železniki
zemljiška parcela: 3.658 m2
zazidalna površina: 3.226 m2
bruto površina objekta: 4.882 m2
etažnost: delno pritličje, delno pritličje + nadstropje
konstrukcija: AB montažna konstrukcija, ognjevarni izolacijski paneli
projektna dokumentacija: PGD, PZI in PID

 

Proizvodno-skladiščni objekt PO-06 znotraj kompleksa tovarne DOMEL v Železnikih nadomešča za sedanji čas nefunkcionalno okroglo tovarniško halo s prizidki. Prvotno je bil predviden kot dvoetažno skladišče, v katerem bi bilo možno s kasnejšimi predelavami vzpostaviti proizvodnjo. Vendar je tekom projektiranja po usklajevanju s tehnološkimi zahtevami nastal sestavljen objekt, ki obsega enoetažno proizvodno halo za BMC mase in dvoetažni del s skladišči v pritličju in proizvodnjo – montažo elektromotorjev v nadstropju. Obe proizvodni hali sta zasnovani kot odprt prostor brez vmesnih podpor, kar omogoča hitro prilagoditev proizvodnega procesa v primeru uvajanja novih tehnologij. Na upravno stavbo je objekt navezan s pritličnim komunikacijskim hodnikom, ob katerem so nameščene garderobe, sanitarije in ostali pomožni prostori. Pri zasnovi AB montažne konstrukcije je bilo potrebno upoštevati navezave na obstoječe objekte, transportne poti znotraj kompleksa tovarne in ne nazadnje tudi zahteve s stališča požarne varnosti in predvsem zahtevnih strojnih in električnih instalacij.

 

Pri oblikovanju zunanje podobe zaradi heterogenosti sosednjih objektov in tehničnih ovir nismo sledili oblikovanju najnovejše proizvodne hale. Tako je bilo potrebno izbrati material, ki bo objekt prikazal kot sodoben proizvodni objekt in se hkrati navezoval na obstoječe objekte v kompleksu, predvsem pa ni smel biti v nasprotju z novoprojektirano, a še neizvedeno fasado upravne stavbe. Odločili smo se za fasado iz ognjevarnih izolacijskih panelov »TRIMO«, ki omogoča oblikovne poudarke z različnimi rastri in barvo fasadnih plošč. Nastali objekt je tako kvalitetna oblikovna dopolnitev celotnega industrijskega kompleksa podjetja Domel in vodilo pri nadaljnih rekonstrukcijah objektov znotraj kompleksa.

 

Projektiranje objekta je potekalo med junijem 2006 in aprilom 2007, objekt pa je bil gradbeno zaključen in predan namenu septembra 2007. Otvoritev je bila predvidena prav na dan poplav v Železnikih.