PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT PINSTEP

 

odgovorna projektanta: Milan in Aleš Žepič, u.d.i.a.

soavtor:  Boštjan Žepič, u.d.i.a.

lokacija: Loka pri Tržiču

2005 - 2006

 

naročilo: na osnovi izbrane ponudbe

 

tip objekta: proizvodno-poslovni objekt

investitor: Pinstep, d.o.o., Križe

zemljiška parcela: 835 m2

zazidalna površina: 301,69 m2

bruto površina objekta: 637,47 m2

etažnost: klet, pritličje, nadstropje

konstrukcija: klasična AB izvedba, jeklena montažna konstrukcija z ognjevarnimi izolacijskimi paneli

projektna dokumentacija: PGD, PZI in PID

 

Proizvodno-poslovni objekt PINSTEP je zgrajen na parceli na Loki pri Tržiču. Objekt leži neposredno ob cesti Tržič-Loka, na katero je priključena dovozna pot, ki poteka na južnem robu parcele. Novi poslovno-proizvodni objekt je sestavljen iz dveh delov, proizvodnega in poslovnega. Proizvodna enota je zasnovana v dveh etažah. Kletna etaža je predvidena za skladiščenje surovin in gotovih izdelkov, del kleti se lahko uporabi tudi za proizvodno dejavnost zaradi zagotovljene dnevne osvetlitve. Pritličje je namenjeno proizvodnji in priročnemu skladiščenju. Vertikalni transporti surovin in izdelkov so predvideni preko tovornega dvižnega platoja na južni notranji strani priročnega skladišča. Dostop v klet je predviden preko stopnic v poslovni enoti. Poslovna enota je izvedena kot prizidek proizvodnega dela na južni strani objekta. Na južni strani pritličja je predviden glavni vhod, ob katerem so levo predvideni prostor za odmor in garderobe za zaposlene, desno pa prostor za predstavitve in sestanke.

 

Klet proizvodne hale je predvidena v klasični AB izvedbi, medtem ko pritličje predstavlja jeklena montažna konstrukcija s simetrično dvokapno streho. Poslovni del je klasične izvedbe, kletne stene in plošče so AB konstrukcije, stene pritličja in nadstropja so  zidane s siporex zidaki. 

 

Projektiranje objekta je potekalo med letoma 2005 in 2006, objekt pa je bil gradbeno zaključen in predan namenu leta 2008.