Otvoritev prenovljene RTP Škofja Loka

Na Trati v Škofji Loki je zaključena gradnja rekonstrukcije RTP Škofja Loka, ki zajema novo 110 kV GIS stikališče in prostore krajevnega nadzorništva z..

Skakalni center Sebenje

Leta 2017 je bila uspešno zaključena obnova večjih dveh skakalnic v skakalnem centru v Sebenjah, manjše s kritično točko K-35 in večje s kritično točko..

Zaključena rekonstrukcija upravne stavbe Domel

V preteklem letu smo pripravili kompletno projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo celotne stavbe podjetja Domel v Železnikih. Gradbena, obrtniška in..