UPRAVNA STAVBA ELEKTRO GORENJSKE

 

odgovorna projektanta: Milan in Boštjan Žepič, u.d.i.a.
lokacija: Kranj – Primskovo
1998 – 2000

 

naročilo: javni razpis

 

tip objekta: poslovni objekt

investitor: Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
zemljiška parcela:
zazidalna površina: 510 m2
bruto površina objekta: 3.619 m2
etažnost: K+P+4+M (delna strešna etaža) +S (strojnice)
konstrukcija: AB skeletna konstrukcija z nosilnimi stenami
projektna dokumentacija: PGD, PZI in PID, načrt vgrajene opreme, načrt zunanje ureditve