SODELOVANJE Z ARHITEKTI

 

Tamara GOSAR, u.d.i.a.

 

Katja POGAČAR, u.d.i.a.

 

 

Aleksander KRAŠOVEC, u.d.i.a

 

Simon VOŠNJAK, u.d.i.a.

PROJEKTANTI GRADBENE KONSTRUKCIJE

 

SORA INŽENIRING d.o.o.

odgovorni projektant: Gorazd MRAVLJA, u.d.i.g.

Sorška cesta 22, 4220 Škofja Loka

gsm: 041/355 960

e-pošta: ...

 

 

 

 

PRO-BAN, d.o.o.

odgovorni projektant: dr. Branko BANDELJ, u.d.i.g.

Tomačevica 29d, 6233 Komen

gsm: 041/901 231

e-pošta: ...

PROJEKTANTI INSTALACIJ

 

KALKEM d.o.o.

odgovorni projektant: Tomaž KALAN, u.d.i.s.

Podreča 115, 4211 Mavčiče

tel: 04 250 55 75

e-pošta: ...

spletna stran: www.kalkem.si

 

 

 

BIRO LOVŠIN d.o.o.

odgovorni projektant: Jakob LOVŠIN, u.d.i.e.

Ob grabnu 26, 1217 Vodice

gsm: 051/304 323

e-pošta: ...

 

OSTALI SODELAVCI

 

Kopirnica KOPIRKO, Gregor Kert, s.p.

Smledniška cesta 48, 4000 Kranj

gsm: 041/350 140
e-pošta: kopirko@siol.net

spletna stran: www.kopirko-sp.si

 

 

TOMING 1 d.o.o.

projektant: Tomaž OŽBOLD

Simonitijeva 16, 1000 Ljubljana

gsm: 041/516 774

e-pošta: ...

spletna stran: www.toming1.si