Storitve

Projektiranje objektov
Delujemo na področju projektiranja vseh tipov objektov, med njimi so najpogostejši stanovanjski in industrijski objekti.

 

Načrtovanje notranje opreme

Načrtujemo postavitev notranje opreme, prav tako pa izdelamo tudi različne načrte za kose pohištva, kjer je potrebno določen kos izdelati v okviru zmožnosti prostora in ga različni proizvajalci ne ponujajo v svojih ponudbah.

 

Dokumentacija

 

Idejne zasnove - IDZ

Idejna zasnova je uvodni del projektne dokumentacije. Sestavljena je iz vodilne mape in vsaj načrtov arhitekture. Če se ob pridobivanju projektnih pogojev pokaže, da so potrebni tudi drugi načrti, jih je potrebno priložiti (elektro inštalacije, strojne inštalacije…).

 

 

Idejni projekti - IDP

Idejni projekt je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Investitor nam zaupa svoje želje, opiše svoj način življenja, arhitekt pa njegove želje prenese v idejni načrt.

 

 

Projekt za gradbeno dovoljenje - PGD

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte. Projekt sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati.

 

 

Projekt za razpis - PZR

Vodilna mapa projekta za razpis obsega samo naslovno stran, splošne podatke o nameravani gradnji in kazalo.

 

 

Projekt za izvedbo - PZI

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

 

 

Projekt izvedenih del - PID

Vodilna mapa v projektu izvedenih del poleg naslovne strani in uvodnih podatkov vsebuje tudi izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta za izvedbo ter dokazno dokumentacijo o izpopolnjevanju pogojev za projektante in dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti.

 

Projekt za obratovanje in vzdrževanje - POV

Vodilna mapa v projektu za obratovanje in vzdrževanje vsebuje naslovno stran, kazalo in splošne podatke o izvedeni gradnji. Prikazi vsebujejo slikovno gradivo, risbe in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta in vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Sem spadajo tudi dokumenti, ki spremljajo vgrajene gradbene proizvode, naprave in opremo na trgu in ki določajo njihov način vgradnje, uporabe in vzdrževanja.

 

Gradbena fizika