Milan Žepič, pred ’92

Reference arhitekta Milana Žepiča pred letom 1992.

leto projekt faza realiz.
POSLOVNI OBJEKTI  
1968 RTP Zlato Polje PGD, PZI da
1970 Upravno – trgovski objekt ETP v Kranju PGD, PZI da
1986 Poslovna stavba MERKUR v Naklem – I. faza PGD, PZI, NO da
1991 Zavarovalnica Triglav Kranj – prizidek – Trakt B, C in vhodni hall PGD, PZI, NO da
POSLOVNO – TRGOVSKI OBJEKTI  
1969 Samopostrežne trgovine Britof, Bitnje, Klanec PGD, PZI, NO da
1975 Samopostrežna trgovina Planina A PGD, PZI da
1979-81 Trgovski center II – Jesenice PGD, PZI da
1991-92 Center Planina II v Kranju PGD, PZI da
TURISTIČNI IN PLANINSKI OBJEKTI  
1982-83 Triglavski dom na Kredarici PGD, PZI, NO da
1985 Erjavčeva koča na Vršiču PGD, PZI, NO da
1988 Počitniški objekt EGS na Krvavcu PGD, PZI da
ŠOLSKI OBJEKTI  
1972 POŠ Helene Puhar v Kranju PGD, PZI da
1975-76 OŠ Tone Čufar na Jesenicah PGD, PZI da
INDUSTRIJSKI IN SPECIALNI OBJEKTI  
1969-70 Industrisjke hale STOL Kamnik PGD, PZI da
1975 Obrati ETP na Primskovem v Kranju PGD, PZI da
1974-82 Skladišča semenskega krompirja v Šenčurju PGD, PZI da
1974-83 Skladišča semenskega krompirja v Rogatici, Gospiču in Udbini PGD, PZI da
1984 Institut in center za hitro razmnoževanje osnovnega semenskega krompirja v Šenčurju PGD, PZI, NO da
1989 Servisne delavnice Živila v Naklem PGD, PZI da
STANOVANJSKI OBJEKTI  
1968 Stanovanjski bloki na Bistrici pri Tržiču PGD, PZI da
1969 Delavsko naselje Projekt na Zlatem Polju PGD, PZI da
1971 Zazidalni načrt atrijskih hiš v naselju Vodovodni stolp v Kranju ZN da
1973-86 Stanovanjski bloki v naseljih Planina I, Planina II in Planina III v Kranju PGD, PZI da
1975-86 Stanovanjski Bloki Perovo – Kamnik PGD, PZI da
  številne vrstne in individualne hiše    
POMEMBNEJŠI NEREALIZIRANI PROJEKTI  
1972 Mednarodni gorenjski sejem v Kranju – natečaj IP ne
1975-76 Iskra Telematika – Upravno poslovno razvojni objekt IP + UN ne
1985 Poslovna stavba Merkur v Naklem – II. in III. faza IP + TEHP ne
  Športno turistični center Tihija Kat v Bolgariji ZN + IP ne
  Poslovno – trgovski in stanovanjski center KARE A v Kranju IP ne
  Apartmajski hotelski objekt na Jezerskem IP ne
1989-90 Sprejemni center na Krvavcu – natečaj IP ne

nazaj na O podjetju