NIZKOENERGIJSKA STANOVANJSKA HIŠA V KNAPAH - MARKELJ

 

odgovorni projektant: Boštjan Žepič, u.d.i.a.

lokacija: Knape

2011

 

naročilo: direktno naročilo

 

tip objekta: enostanovanjska montažna hiša

investitor: Martina in Aleš MARKELJ

zemljiška parcela: 483 m2

zazidalna površina: 94,74m2

bruto površina objekta: 200,65m2

etažnost: pritličje, mansarda

konstrukcija: montažna gradnja

projektna dokumentacija: PGD in PZI

 

 

Nizkoenergijska stanovanjska hiša je zasnovana kot lahek montažni objekt po sistemu »Jelovica«. Pritličen objekt z bivalno mansardo je lociran je na osrednjem delu zemljiške parcele, z dvoriščem na severni strani ob novem dovozu. Dostop do vhoda v stanovanjsko hišo je neposredno z dvorišča. V pritličju se na vhodni vetrolov in predprostor pred stopniščem navezujejo medsebojno povezane kuhinja, jedilnica in dnevna soba, delovni kabinet, WC in utility ter pomožni prostor pod stopniščem. Iz jedilnice je na južni strani dostopna terasa. V nadstropju, dostopnem preko glavnega stopnišča, se na predprostor navezujejo otroška soba, spalnica, kopalnica in garderobni prostor ter salon in preko njega spalnica in druga otroška soba.

 

Površine okrog objekta so urejene s tlakovci, ostale površine so ozelenjene in zasajene s sadnim drevjem ter avtohtonimi drevesi in grmovnicami. Dvorišče je izvedeno v asfaltu na ustrezno utrjeni podlagi.